AFRODITA


AFRODITA
AFRODITA
Nemanjina 5/s

55408459

4775
Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
100920635
036 613 001
063 70 388 70
Ljubica Komljenović
Preduzetnik
063 70 388 70
036 613 001
afroditavb@gmail.com

Početak rada 15.04.2002.godine

Pošaljite poruku korisniku

AFRODITA