JANKOVIĆ


JANKOVIĆ
Moravska 3

7577966

4639
101076745
036 611 704
063 472 809
Nikola Janković
Direktor
063 472 809
063 472 809
jjnikola@open.telekom.rs

Firma se bavi maloprodajom prehrambene robe kroz tri maloprodajna objekta.

Pošaljite poruku korisniku

JANKOVIĆ