Javno preduzeće “Borjak”


Javno preduzeće “Borjak”
Javno preduzeće “Borjak”
Žike Valjarevića br. 1

17620975

0210
Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
103652103
http://www.borjak.rs/
+381 (0) 36 611 041
+381 (0) 36 618 202
Ivica Lazarević
Direktor
+381 (0) 36 616 080
borjak@neobee.net

Uzgoj šuma: sadnja, rasađivanje, presađivanje, proređivanje i zaštita šuma i šumskih pojaseva;
Iskorišćavanje šuma: seča drveta, proizvodnja sortimenata sam prvih proreda poput jamskih oblovine, stubova, cepanog drveta, kolaca, gredica ogrevnog drveta i drugo;
Gajenje hortikulturnih vrsti (cveća i ukrasnog bilja);
Uređivanje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina;
Usluge unapređivanja komercijalnog lova i traperstva;
Proizvodnja rezane građe svih vrsta i ostalih proizvoda od drveta.

Pošaljite poruku korisniku

Javno preduzeće “Borjak”