“VOLONTERSKI CENTAR VRNJAČKA BANJA”


“VOLONTERSKI CENTAR VRNJAČKA BANJA”
“VOLONTERSKI CENTAR VRNJAČKA BANJA”
TRS ” Pijaca “, Kraljevačka bb

28059213

9499
107227953
064 88 277 86
064 88 277 86
Života Smiljanić
Zastupnik
064 88 277 86
064 88 277 86
volonterskicentarvb@gmail.com

Volonterski rad.

Pošaljite poruku korisniku

“VOLONTERSKI CENTAR VRNJAČKA BANJA”