Na ovoj stranici možete naći podatke o javnim preduzećima i ustanovama:

» JP „BELI IZVOR“ 

Ul. Žike Valjarevića br. 1                                                      BELIIZVOR
Tel: 036/611-051, 611-042
Faks: 036/616-070
e-mail: info@beliizvor.rs
web: beliizvor.rs
Direktor: Dragoslav Blagojević
Tel: 036/616-090
Faks: 036/616-090


» JP „BORJAK“ 

BORJAK

Ul. Žike Valjarevića br. 1
Tel: 036/611-041
Faks: 036/618-202
e-mail: jpborjak@open.telekom.rs
web: borjak.rs
Direktor: Ivica Lazarević
Tel: 036/616-080


» JP „DIREKCIJA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU“    

DIREKCIJA2

Ul. Vojvođanska 3-5

Tel: 036/612-628
Faks: 036/622-305
e-mail: direkcijavb@open.telekom.rs
web: www.direkcijavb.rs

Direktor: Vojkan Nikolić

Tel/faks: 036/619-300


OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA VRNJAČKA BANJA

Ul. Vojvođanska 3-5                                                                 osa
Tel: 036/612-628
Mob064/67-34-003;
e-mail: stambenaagencijavb@gmail.com

 


SPORTSKI CENTAR VRNJAČKA BANJA

Ul. Vojvođanska bb                                                                 
Tel: 036/622-336
Faks: 036/622-336
e-mail: sportskicentarvb@gmail.com
web: scvrnjackabanja.rs


JP NOVI AUTOPREVOZ

Ul. Vojvođanska 311005814_10202480562014398_217964952_n
Tel: 036/612-449
e-mail: noviautoprevoz@open.telekom.rs
Direktor: Slavoljub Petrović