Važeći propisi u oblasti urbanističkog planiranja i izgradnje:

Icon
Zakon o planiranju i izgradnji
Icon
Zakon o legalizaciji objekata
Icon
Zakon o Prostornom planu Republike Srbije
Icon
Zakon o održavanju stambenih zgrada
Icon
Pravilnik o sadržini načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja
Icon
Pravilnik o uslovima i kriterijumima za su/finansiranje izrade planskog dokumenta
Icon
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja i održavanja Centralnog registra planskih dokumenata, informacionog sistema o stanju u prostoru i lokalnog informacionog sistema i digitalnom formatu dostavljanja planskih dokumenata
Icon
Pravilnik o sadržini, načinu, postupku i rokovima izrade i objavljivanje separata
Icon
Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji
Icon
Pravilnik o klasifikaciji objekata
Icon
Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju
Icon
Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure
Icon
Uredba o lokacijskim uslovima
Icon
Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama
Icon
Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta
Icon
Pravilnik o objektima za koje se ne može izdati građevinska dozvola, stepenu izgrađenosti objekta i građevinskoj i upotrebnoj dozvoli u postupcima legalizacije objekata
Icon
Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada
Icon
Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata
Icon
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora
Icon
Pravilnik o sadržini, postupku i načinu donošenja programa uređivanja građevinskog zemljišta
Icon
Pravilnik o postupku donošenja i sadržini programa uklanjanja objekata
Icon
Pravilnik o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko - arhitektonskog konkursa
Icon
Pravilnik o uslovima i načinu rada Komisije za stručnu kontrolu planskih dokumenata, Komisije za kontrolu usklađenosti planskih dokumenata i Komisije za planove jedinice lokalne samouprave

Drugi propisi koji se primenjuju u ovoj oblasti:

Icon
Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu
Icon
Zakon o javnoj svojini
Icon
Zakon o poljoprivrednom zemljištu
Icon
Zakon o šumama
Icon
Zakon o javnim putevima
Icon
Zakon o zaštiti od požara
Icon
Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa

 

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.