– rad i zapošljavanje –

Icon
Zakon o radu
Icon
Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
Icon
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
Icon
Zakon o volontiranju
Icon
Zakon o zapošljavanju i osiguranju u slučaju nezaposlenosti
Icon
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

– set poreskih zakona –

Icon
Zakon o porezu na dodatu vrednost
Icon
Zakon o akcizama
Icon
Zakon o porezu na dobit pravnih lica
Icon
Zakon o porezu na dohodak građana
Icon
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

– carinski zakon i propisi – 

Icon
Carinski zakon
Icon
Zakon o carinskoj tarifi
Icon
Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom
Icon
Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina
Icon
Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2015. godinu

– propisi o računovodstvu i reviziji – 

Icon
Zakon o računovodstvu

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.