Važeći propisi u vezi sa javnom svojinom:

Zakoni i pravilnici:

Icon
Zakon o javnoj svojini
Icon
Zakon o planiranju i izgradnji
Icon
Zakon o državnom premeru i katastru
Icon
Pravilnik o izradi i održavanju katastra nepokretnosti
Icon
Pravilnik o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda
Icon
Zakon o legalizaciji objekata
Icon
Zakon o javnim putevima
Icon
Zakon o kulturnim dobrima
Icon
Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
Icon
Zakon o lokalnoj samoupravi
Icon
Zakon o javnim preduzećima
Icon
Uredba o evidenciji i popisu nepokretnosti i drugih sredstava u državnoj svojini

Uredbe:

Icon
Uredba o evidenciji i popisu nepokretnosti i drugih sredstava u državnoj svojini
Icon
Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini
Icon
Uredba o poklonima koji ostaju u javnoj svojini
Icon
Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda
Icon
Uredba o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđivati neposrednom pogodbom
Icon
Uredba o postupanju sa određenim stvarima u državnoj svojini
Icon
Uredba o uslovima i načinu pod kojima lokalna samouprava može da otuđi ili da u zakup građevinsko zemljište po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade
Icon
Uredba o uslovima, načinu i postupku otuđenja ili davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.